הישגי המשרד

  1. ראשי
  2. הישגי המשרד

משרד עורכי דין צבי שוב הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום התכנון והבנייה, מקרקעין, משפט מסחרי, משפט מנהלי, מיסוי מקרקעין ועוד.

תכנון ובנייה הינו תחום משפטי הדורש מומחיות וידע משפטי רחב המצריך ליווי מקצועי על ידי עורך דין לתכנון ובנייה. תחום התכנון והבנייה כולל בתוכו סוגיות מורכבות כגון היטל השבחה, הפקעות ופיצויים, התנגדויות לתכניות ועוד.

משרד עורכי דין צבי שוב נכלל כל שנה ברשימת המשרדים המובילים על ידי חברות הדירוג BdiCode ו-Dun's 100 בתחומי התכנון והבנייה נדל"ן והתחדשות עירונית

הליכים כנגד התעלמות עיריית הרצליה מהתמורה ששולמה על ידי הלקוח וקביעת שווי תיאורטי של עשרות רבות של אחוזים מעל התמורה שהתקבלה. לאחר שנים רבות של מאבקים בפני שמאי מכריע, ועדת הערר, שמאי מייעץ, שני הליכים בבית המשפט המחוזי, שקיבלו כולם את עמדת הלקוח וקבעו, כי יש לקבל את העסקה בנכס ככתבה וכלשונה, ליתן פטור על מרכיב הממ"דים ואף לצרף ריבית לסכום ולהוסיף תשלום הוצאות, קיבלה העירייה את הדין והגיעה הטיפול לסיומו. ולא רק שכספי היטל ההשבחה במיליוני שקלים רבים ששולם על ידי לקוח המשרד הושבו לו, אלא גם התווספה להם ריבית על התקופה שהעירייה החזיקה בכסף, ובחלק מהזמן אף ריבית רשויות מקומיות שהינה גבוהה מהרגיל.

הפחתת היטל השבחה בסכום של כמיליון וחצי ₪ שנדרש מבעל קרקע שיעודה שונה מחקלאי לאזור תעסוקה מטרפולוני
במתחם אזור התעשיה (מתחם רג"מ החדשה) ברמלה, על פי הכרעת שמאי מייעץ שמונה על ידי ועדת ערר.
במסגרת הליך שהתנהל בועדת ערר נטען והוכח על ידי משרדנו, כי נפלו פגמים מהותיים בשומת היטל ההשבחה של הועדה המקומית, ובכללם התעלמותה של הועדה המקומית מקיומה של תכנית מתאר מחוזית ספציפית וייחודית החלה על המקרקעין, אשר שינתה את יעודם עוד קודם לאישור התב"ע המקומית.
כשהתעלמות זו ואי הכללת תכנית זו בשומה, הביאה לחיוב בעל הקרקע בהיטל השבחה שגוי וגבוה ללא כל הצדקה, שכן על פי דין לא ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין עליית ערך מכוחה של תכנית מחוזית.
ועדת ערר קיבלה את טענותינו לתחולתה של התכנית המחוזית, והורתה לצדדים להגיש שומות מתוקנות, כששומה מתוקנת אשר מוכיחה כי עליית ערך המקרקעין מקורה באישורה של התכנית המחוזית, הוגשה על ידי השמאי ספי רביב
בהליך שהתקיים בפני שמאי מייעץ אותו מינתה ועדת ערר, התקיים דיון נרחב שעסק בסוגיות שונות, ובכלל זאת בדבר היקף השפעתה של התכנית המחוזית על ערך המקרקעין.
והשמאי המייעץ קבע כי יש לתכנית המחוזית שאושרה, משקל מכריע בעליית שווי המקרקעין, ובהתאם הפחית את החיוב בהיטל השבחה בסכום של כמיליון וחצי ₪

ליווי תכנוני, שינוי ייעוד – מורדות לינקולן ופרויד- חיפה ייצוג חב' כרמלי יוליעד בע"מ [בשליטת האחים עופר] ובעלי קרקע נוספים מיזמיה של תכנית איחוד וחלוקה באזור מורדות הכרמל חיפה, לבניית שלושה מתחמים הכוללים למעלה מ-3,000 יח"ד. בעקבות הייצוג והליווי התכנוני הוחלט לפצל את התכנית ולאשר רק את המתחם בו מצויות זכויות הלקוחות המיוצגים ע"י המשרד (מתחם פרויד), במסגרתו אושרה בניית 720 יח"ד ומלונאות.

ייצוג מאות בעלי זכויות בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, לרבות בהיבט התכנוני, בהיבטי המשפט המינהלי והמסחרי ובתביעות חוב בהליכי הקפאת הליכים. עקב ההתנגדויות שהוגשו הוחלט לפצות הבעלים וכן להגדיל את היקף זכויות הבניה במתחם לאחר העתקת התחנה למיקום חלופי.

ייצוג משפטי של בעלי זכויות וחב' שונות בחדרה בהליכי השגה לצורך הפחתת שומת היטל השבחה בגין תכנית המתאר בחדרה חד/2020, הופחתו כ-10 מיליון ₪ המהווים הפחתה של כ-70% משומת הועדה.

בגין ייצוג בתביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן הפחתת דרישות תשלומי היטל השבחה של הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א, נקבע באופן תקדימי במסגרת הליך שנוהל בפני שמאי מכריע לפיה לא ייגבה היטל השבחה בגין תכנית השימור.

ייצוג בהליך היטל השבחה, עקב שומת היטל השבחה שהוציאה הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א בסכום של כ-47 מיליון ₪ בגין תכנית שאושרה על קרקע שבבעלות חב' פרתם מבנים בע"מ ברחוב אחימאיר ברמת אביב ג', עליה בנוי כיום מרכז מסחרי שכונתי, להקמת מבנה המשלב מסחר ומגורים. בעקבות הייצוג הופחתה השומה בעשרות מיליוני ₪.

הגשת תביעה לפיצוי על ידי משרדנו בשם בעלי קרקע המצויים באזור התעשייה קרית אריה בפ"ת _חברת חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ) בגין הפקעת קרקע לצורך הקמת מבנה ציבור ללא פיצוי, אשר משמשת בפועל לחניון שאינו מהווה מבנה ציבור. בעקבות הליכים משפטיים שננקטו בערכאות השונות זכתה החברה לפיצויים נכבדים.

ייצוג חב' אינטר-קולוני טאוורס בע"מ כנגד עתירה שהגישה עמותת נוה צדק בתל אביב בניסיון לבטל תכנית להקמת מגדל ליבר באזור דרך יפו בת"א. משרדנו ייצג את החב' היזמית, הביא לדחיית העתירה ומתן תוקף לתכנית.

ייצוג חב' אשטרום בע"מ כנגד התנגדות שהוגשה ע"י קניון/פרויקט מתחרה סמוך. ערר שהגישה החב' באמצעות המשרד התקבל והפגיעה בוטלה.

ייצוג חב' חנן מור בהתנגדויות לתכנית ביישוב חריש, שעמדה לפגוע בפרויקט שבונה החברה ביישוב. ההתנגדות שהגיש משרדנו התקבלה.

ייצוג בית אבות עדנה בקרית טבעון במסגרת בקשה להיתר, מול סירובה של המועצה המקומית להיעתר לבקשה להיתר בשל רצון לצמצם אוכלוסייה "קשישה" באזור. בעקבות ייצוג בית האבות על ידי משרדנו במספר ערכאות כולל בית המשפט העליון, קיבל בית המשפט את עמדת בית האבות והורה על הוצאת ההיתר המבוקש.

ייצוג חב' קבלנית רוטמן בע"מ כנגד תביעות ירידת ערך שהוגשו ע"י דיירים בגין פרויקט שקודם בעיר רחובות. הטיפול כלל ייצוג בערכאות שונות מטעם החב' התביעות נדחו.

ייצוג בעלי זכויות באזור התעשייה רמת סיב בפ"ת, מהם נטלה עיריית פ"ת קרקע לצורך ציבורי ללא פיצוי. לימים הוציאה העירייה דרישת היטל השבחה בגין תכנית שחלה על קרקעות סמוכות. באמצעות ייצוג משרדנו מול עיריית פ"ת והועדה המקומית לתו"ב פ"ת, קיבלה העיריה את הטענה כי אכן ההפקעה אינה פטורה מפיצוי ויש לשלם לבעלים פיצוי, שנעשה בדרך של קיזוז חבות היטל השבחה.

ייצוג עמותת כנס הבפטיסטים בישראל שמקומה הינו במתחם הירקונים בפ"ת במסגרת תביעת ירידת ערך עקב של עשרות מיליוני ₪, לתכנית מתאר מחוזית תמ"מ 3/21 בהתייחס לשטח נרחב של מאות דונמים. במסגרת ערר שהוגש עקב דחיית התביעה נקבע כי ימונה שמאי לקביעת הפיצוי. ערעור שהגישה הועדה המקומית לתו"ב פ"ת לבית המשפט המנהלי ובו ייצג משרדנו את העמותה, נדחה על ידי בית המשפט. אף בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה.

ייצוג בעלי זכויות בקרקע באזור התעשייה בראשל"צ בבוררויות ובהליכי היטל השבחה בפני שמאי מכריע. במסגרת הטיפול הופחת היטל ההשבחה באופן משמעותי ונרשמו הזכויות לאחר שנים רבות של מחלוקות.

ייצוג בעלי דירות בגין נזקים שנגרמו לדירתם עקב פיצול דירות שנעשה בקומות מעליהפ. הייצוג כלל הליכים משפטיים של עתירה מנהלית כנגד העירייה והועדה מקומית לתכנון ובניה בני ברק שהוגשה על ידי משרדנו ואשר התקבלה על ידי בית המשפט וכן תביעה נזיקית שהגיש משרדנו במסגרת הליכי בוררות שהובילו לפסיקת פיצוי לבעלת הדירה.

ייצוג בעלי זכויות בהתנגדויות לבניה שבוצעה להקמת 3 בתים פרטיים בשכונת הר שלום בבני ברק, עקב חריגות שבוצעו מהתכניות מההיתרים החלים על הקרקע. בקשה לצו מניעה שהוגשה לבימ"ש באמצעות משרדנו התקבלה, ואחר מכן התיק הסתיים בהליכי פשרה. תביעת לאכיפת הסכם שנחתם בין הצדדים ושקיבל תוקף של בימ"ש שהוגשה על ידי משרדנו שנוהלה במסגרת הליכי בוררות, התקבלה ברובה ופסק הבוררות אושר ע"י ביהמ"ש.

תביעות בעלי כ-60 נכסים המצויים בשכונת הגבעה בהרצליה כנגד עירית הרצליה, בגין אישור תכנית כריית מנהרה מתחת לבתים, הן בועדות הערר, בפני שמאי מכריע ובתי המשפט. ליווי באמצעות מומחים שונים- למנהור, שמאים וכדו'. נתקבל פיצוי חלקי של מיליוני שקלים ואושרה תכנית לביטול המנהרה, ונתקבלו החלטות משפטיות תקדימיות שונות.

תביעות פיצויים של בעלי נכסים בנתניה בגין תביעת הקפאה תכנונית של עשרות שנים. ניהול ההליכים בפני ועדת ערר, שמאי מכריע ובתי משפט, כולל בית המשפט העליון, פסיקה תקדימית בנושא בועדת הערר ובבית המשפט המנהלי

תביעות פיצויים של בעלי נכסים באזור סגולה וירקונים בפתח- תקווה, בפני ועדת הערר שמאי מכריע ובית משפט – קבלת פיצוי של מיליוני שקלים.

תביעות של בעלי נכסים בנצרת – ועדות ערר בכמה עררים, שמאי מכריע ובתי משפט. זכיית לקוח בפיצוי של מיליוני ש"ח, תוך החלטות חשובות

ניהול תביעת פיצויים בגין הפקעת רכבת ישראל בסגולה – הליכים אצל שמאי מטעם בית המשפט ובפני בית המשפט המחוזי, קבלת פסק-דין תקדימי ופיצוי של כ- 12 מיליון שקל לעומת כ-2.5 שהוצע.

קבלת פיצוי בקרקע בגין הפקעות ביערות הכרמל.

ניהול תביעות הפקעה בגין נכסים במנשיה בת"א, כולל הגדלת הפיצוי בשיעור ניכר בגין הפרת חובות חקוקות

הגשת וניהול תביעות פיצויי הפקעה וירידת ערך מקרקעין עבור מאות בעלי זכויות שונים בגין הפקעות כבישים שונים לרבות כביש 9 , כביש 531 , כביש 431 – ראשל"צ- נס-ציונה, כביש 423- עוקף נס ציונה. בעקבות ייצוג המשרד, זכו בעלי זכויות לפיצויי ירידת ערך והפקעה בסכומים של עשרות מיליוני שקלים מעבר לסכום הפיצוי הראשוני, לרבות החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין ניהול ההליכים.

קבלת החזר היטל השבחה בסך של כמיליון שקלים, אשר נגבה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, זאת בעקבות פסק דין שניתן ובו נקבע כי לא היתה השבחה וכי הוועדה טענה טענה והיפוכה בהליכי השונים.

ניהול הליכים בועדות ערר, מס-שבח ובהליכי השגות על עסקאות, מסוגים שונים כולל עסקאות קומבינציה, לרבות ביטול והפחתת שמאויות

מינוי ככונס נכסים לרישומי תוכניות איחוד וחלוקה ברשויות השונות.

קבלת פיצוי רב מרשות מקרקעי ישראל בגין מכר כפול שנעשה בבת-ים

רשות מקרקעי ישראל חויב בתשלום פיצויים בגין הפקעה אשר נעשתה בשנות ה-60' של המאה הקודמת. בין היתר נקבע כי רשות מקרקעי ישראל התרשל בכך שלא עשה מאמץ סביר לאתר את בעלי המקרקעין המופקעים, ולכן במקביל לזכות לקבלת פיצויי הפקעה מכוח הפקודה מכוח נעשתה ההפקעה עומדת הזכות לקבל פיצויים מכוח עוולת הרשלנות.

ייצוג תושב חוץ בהליכי תכנון של הקרקע בחדרה וקידום הליכי תכנון כך שיבנו עליה 130 יחידות מגורים, לאחר מכן טיפול בעסקה למכירת הקרקע וליווי וייצוג החב' הרוכשת בחוזי המכר.

פרויקט "קאסה" באר יעקב ליווי פרויקט קבלני לבנייה ולמכר של כ-100 יח"ד ב- 2 בנינים בבאר יעקב, שנבנה על ידי חברת נמדר פרויקטים בע"מ בשיתוף פעולה עם חברת אלמוג כ.ד.א.י. בע"מ. ליווי הפרויקט החל משלביו הראשוניים, כולל טיפול בזכויות בעלי הקרקע והתקשרות חוזית בהסכמים בין הצדדים, לרבות טיפול וקידום הליכים תכנוניים ועריכת הסכמי מכר.

ליווי בעלי קרקע בהליכי קידום תכנית לבניית 3 בנינים למגורים ברחוב בנימין ברחובות וליווי המשפטי הכולל גם עריכת הסכמים ורישום בית משותף.

ליווי בעלי קרקע בהליכים תכנוניים ומסחריים לבניית כ- 25 יח"ד ומסחר ברח' אלנבי בת"א. הליווי כולל עריכת הסכמי ההתקשרות בין בעלי הקרקע, עריכת הסכמי היועצים, ליווי הליכי המיסוי לצורך בניית מתווה העסקה. עם קבלת ההיתר.

פרויקט "פנינת ויצמן" בשכונת כפר גנים ג' בפ"ת – ייצוג וליווי יזמים בשכונת כפר גנים ג' בפ"ת הן בפן המסחרי – ייצוג בעסקת רכישת הקרקע, והן בפן התכנוני כולל עריכת הסכמי מכר וליווי הבנייה עד לרישום הזכויות.

ייצוג חברה יזמית בעסקה לרכישת קרקע, במסגרת מכרז ברח' ביאליק ברמת גן במסגרתו עתיד להבנות בפרויקט בנין מגורים בן כ-55 דירות לפי תמ"א 38/2. ייצוג המשרד כולל ליווי היזם בעסקת הרכישה עד להשלמתה ברישום, טיפול וקידום הליכי התכנון לצורך קבלת ההיתר לרבות ניהול ערר בפני ועדת הערר המחוזית באשר לפרשנות התכנית התקפה, התקשרויות עם יועצים.

ייצוג חברה יזמית בעסקה לרכישת נכס במכרז הממוקם ברח' בר יוחאי בר"ג. ליווי היזם בהליכי היתר לבניית כ-25 יח"ד לפי תמ"א 38/2 לאחר קבלת החלטת הועדה בבקשה להיתר, ליווי היזם בעסקה למכירת הנכס וטיפול בהיבטי המס הנלווים.

ייצוג יזם בעסקה תמ"א 38/2 ברמת גן, עריכת הסכמי ההתקשרות עם הבעלים בעסקת התמ"א ובעסקת הזמנת שירותי בניה, עריכת הסכמי ההתקשרות עם היועצים, קידום הלכי התכנון לצורך הוצאת ההיתר.

ייצוג קבוצת בעלי זכויות במגרשים במתחם קרניצי החדשה ברכישת המקרקעין, ליווי בניה משותפת בבניין בו יהיו כ- 25 יח"ד, עריכת הסכמי שיתוף בין בעלי הזכויות במגרשים, עריכת הסכמים עם יועצים ומכרז קבלנים, ליווי וטיפול בהסכם המימון, ליווי הליכי ההיתר והבניה.

ייצוג אגודת ישיבת השרון – בהליך פטור מהיטל השבחה שהתנהל בפני ועדת הערר. ועדת הערר קיבלה את טענות האגודה וקבעה כי האגודה זכאית לפטור ותקבל בחזרה היטל השבחה בסך של כ-5 מיליון ₪ ששילמה ,בגין זכאות לפטור מהיטל השבחה כמוסד למטרות דת ללא כוונת רווח.

רכבת קלה קו סגול- מקטע מערבי- רח' דרך ההגנה, ת"א- משרדנו מייצג בעלי זכויות ברח' ההגנה אשר להם בתי מגורים ועסקים, במסגרת תביעות ירידת ערך בגין תת"ל 70 א' ופיצויי הפקעה למול מוסדות התכנון והגופים המפקיעים ובכללם הועדה המקומית לתו"ב ת"א ונת"ע.

ייצוג מחזיקים ברח' הירקון בבני ברק במסגרת תביעות פינוי וסילוק יד שהגישה החברה הכלכלית לבני ברק. במסגרת הליך בוררות נקבע כי החברה הכלכלית ועיריית בני ברק תשלם למחזיקים פיצויים כנגד פינוי המקרקעין המסתכמים בסכומים של מיליוני שקלים.

ייצוג חברת אפי קפיטל/נווה אור בע"מ בהליכי תכנון בפרויקט "park'o" באור עקיבא, וכן בהליכי היטל השבחה אשר הובילו להפחתה מיליוני ₪ שנדרשו מהחברה.

ייצוג בעלי זכויות בפתח תקווה בהיטל השבחה בסך של מעל ל-9 מיליון ₪ אשר הוטל אליהם ואשר הופחת משמעותית במסגרת פשרה אשר הושגה בין היתר, כתוצאה מנקיטת הליכים בוועדת הערר ובבית המשפט לעניינים מנהליים.

ייצוג חברת נאות שש בע"מ בהליך היטל השבחה שבו חויבה ואשר בוטל בהחלטת וועדת הערר אשר קיבלה את הערר שהוגש על ידי משרדנו.

ייצוג חברת אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ בערר שהגישה הועדה המקומית בפתח תקווה כנגד שומה המכרעת ואשר נדחה על ידי וועדת הערר.,

בית המשפט המחוזי (בהרכב של 3 שופטים) דחה פה אחד ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א, בו התקבלה במלואה תביעת המשיבה לערעור (אשר יוצגה על ידי המשרד הן בהליך בשלום והן בהליך המחוזי), לפירוק השיתוף במקרקעין עליהם בנוי מבנה טורי הכולל 3 בתים צמודים וחצרות בבני ברק, וזאת בדרך של רישום בית משותף והצמדת החצרות בהתאם לחלוקה המקורית שהייתה נהוגה משך שנים רבות. עם רישום הבית המשותף יסתיימו יחסי שיתוף שנמשכו משך עשורים רבים והובילו לסכסוכים רבים בין הצדדים וחליפיהם. יצוין, כי לשותפים זכויות חכירה שכן דובר על מקרקעין בבעלות רשות מקרקעי ישראל.

כן הורה בית המשפט המחוזי על קבלת הערעור שכנגד תוך שהוא פסק לטובת המשיבה/ המערערת שכנגד הוצאות משפט בגין ניהול ההליך בבית משפט שלום. הוצאות בגין ניהול ההליך בבית המשפט המחוזי נפסקו גם כן.

בערר שהוגש על ידי בעלי הזכויות בקרקע בכפר- סבא, המיוצגים על ידי המשרד, על שומה מכרעת שקבעה כי אין להכיר בעלות הקמת מרתפי חניה בשיעור של מיליוני ₪. ועדת הערר החליטה לקבל את טענות בעלי הזכויות בקרקע, וקבעה כי יש להכיר בעלויות הקמת מרתפי חניה, שנדרשו לצורך קבלת זכויות הבניה ויחידות הדיור שאושרו, על אף שמרתפי החניה הוקמו בטרם אושרה התכנית בגינה בוצע חישוב היטל ההשבחה, ובמבט צופה פני העתיד. בהחלטתה מנעה ועדת הערר גביית היטל השבחה ביתר על ידי הועדה המקומית כ"ס, באופן שלא משקף את תשלום מס האמת שנדרשו בעלי הזכויות לשלם על ידי החוק.

בבית המשפט המחוזי התקבל פסק דין שדחה פה אחד ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א בו התקבלה במלואה תביעת הלקוחה שיוצגה על ידי המשרד הן בהליך בשלום והן בהליך במחוזי, לפירוק השיתוף במקרקעין עליהם בנוי מבנה טורי הכולל 3 בתים צמודים וחצרות בבני ברק, וזאת בדרך של רישום בית משותף והצמדת החצרות בהתאם לחלוקה המקורית שהייתה נהוגה משך שנים רבות. עם רישום הבית המשותף יסתיימו יחסי שיתוף שנמשכו משך עשורים רבים והובילו לסכסוכים רבים בין הצדדים וחליפיהם. כמו כן, הורה בית המשפט המחוזי על קבלת הערעור שכנגד תוך שהוא פסק לטובת הלקוחה הוצאות משפט בגין ניהול ההליך בבית משפט שלום. הוצאות בגין ניהול ההליך בבית המשפט המחוזי נפסקו גם כן.

ביטול חיוב היטל השבחה בסך של כ-4 מיליון ש"ח בנכס בתל אביב, על ידי קבלת שומה מכרעת אשר אימצה את טענות המבקשות המיוצגות על ידי המשרד וקבעה כי אין חבות בגין היטל השבחה מכח תכנית תא/5000.

ייצוג חברה יזמית בהליך לאישור תכנית שניזומה על ידה לתוספת שטחים בפרויקט בניה בנתניה. לאחר שהועדה המקומית דחתה את התכנית שהופקדה בסמכותה, בשל התנגדויות שהוגשו, ייצג משרדנו את החברה בהליכי ערר כנגד החלטת הועדה המקומית, עד למתן החלטת ועדת הערר אשר קיבלה את הערר בעיקרו ואישרה את התכנית, תוך הפיכת החלטת הועדה המקומית.

ועדת הערר דחתה ערר שהוגש כנגד יזם המיוצג על ידי משרדנו שהגיש בקשה להיתר חפירה ודיפון, כשלב ראשון במסגרת פרויקט בניה למשרדים ומסחר, בטירת הכרמל.

ועדת הערר דחתה ערר שהוגש כנגד יזם המיוצג על ידי משרדנו שהגיש בקשה להיתר חפירה ודיפון, כשלב ראשון במסגרת פרויקט בניה למשרדים ומסחר, בטירת הכרמל.

לאחר שהבקשה להיתר, התואמת לתכניות החלות במקום, אושרה על ידי רשות הרישוי בוועדה המקומית ובטרם הוצא ההיתר בפועל, פנו תושבים מן השכונה והגישו ערר כנגד ההחלטה.

ועדת הערר קיבלה את טענות היזם המיוצג על ידי משרדנו, והורתה על דחיית הערר, ועל הוצאת היתר החפירה והדיפון. ועדת הערר קבעה בין היתר כי מאחר ואין מחלוקת בין הצדדים כי הבקשה להיתר חפירה ודיפון הינה תואמת לכשעצמה לתכניות החלות, הרי שלתושבים לא הייתה זכות להגיש ערר וממילא יש לדחות את הערר גם לגופו. ועדת הערר הבהירה, כי אין מקום בטענה בדבר כוונות עתידיות לקדם יוזמה להפחתת תקן החניה בעתיד, כדי להצדיק דחייה של בקשה להיתר חפירה ודיפון תואמת תכנית, כי לא היתה מניעה להגיש בקשה נפרדת לשלב החפירה והדיפון בלבד.

ועדת הערר קיבלה ערר שהוגש על ידי משרדנו, על החלטת רשות רישוי מקומית לסרב ליתן היתר בנייה לסגירה של מרפסת גוף בניין מקורה הקיימת בבית לקוח רב קומות שנבנה לפני שנים מעטות המיוצג על ידי משרדנו, הסגירה נבעה ממיקום הקומה מהרוחות העזות ומגשם שחדר לאחר שבעת הבניה לא נלקח הדבר בחשבון. ועדת הערר קיבלה את טענות מבקש ההיתר באמצעות משרדנו, שטען כי למנוע ממנו שימוש בזכויות קנויות וכי לא שיקול המהנדס לחיצוניות אמורה לקבוע אלא תכניות ותקנות, והורתה על קבלת הערר ואישור הבקשה להיתר בנייה. ועדת הערר קבעה בין היתר כי המדובר במרפסת ייחודית במתחם, בין היתר לאור מיקומה, גודלה וגובהה ומשכך, מתן אפשרות לסגירתה לא צריכה להוות תקדים ביחס לבקשות אחרות כנטען וכל בקשה צריכה להיבחן לגופו של עניין. ועדת הערר קיבלה גם את הטענה כי לאור ייחודיותה של המרפסת, גם ההשפעות של הנסיבות שהובילו להגשת הבקשה להיתר ייחודיות לדירת מבקש הבקשה להיתר.

ייצוג עמותה העוסקת בין היתר "בחסד של אמת עם ההולכים מעמנו", בהליך של קבלת פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה בשל תכנית לבנייה שכללה את המקרקעין שבבעלותה במרכז הארץ המשמשים את העמותה, שבסופו של טיפול הוחלט להעניק לעמותה את הפטור מהיטל השבחה, ובכך נחסך לעמותה תשלום היטל השבחה בסך של למעלה ממיליון שקלים.

משרדנו, יחד עם משרד קמיל טרשנסקי רפאל – שמאות מקרקעין ושירותי נדל"ן, ייצג לאחרונה, מספר בעלי זכויות בתחום תכנית תמ"ל 1038 – גני אז"ר, במסגרת הליך לבירור גובה היטל השבחה בגין אישור התכנית הנ"ל. מדובר בתכנית אשר קודמה על ידי הותמ"ל ואושרה בשנת 2018, ואשר במסגרתה שונה ייעודם של מקרקעין שהיו בייעוד חקלאי בשטחו של כפר אז"ר, לייעודי מגורים ואח', לטובת הקמת שכונת מגורים חדשה במקום. בגין אישור התכנית, הוציאה הועדה המקומית לבעלי הזכויות הנ"ל שומות היטל השבחה. במסגרת ההליך שהתנהל בפני השמאי המכריע גיל הרצברג, הצליח הצוות המטפל להביא להפחתת גובה היטל ההשבחה שהושת על הלקוחות, בשיעור ניכר, שחסך ללקוחותינו מיליוני שקלים.

דחיית עתירה שהוגשה כנגד לקוחותינו, חברה מבית האחים עופר ופרטיים, שקידמה תכנית במורדות לינקולן בכרמל חיפה, המוסיפה 132 יח"ד לזכויות הקיימות, בתכנית הכוללת 8 בניינים עד 19 קומות.
בית המשפט המחוזי קבע, כי דין העתירה להידחות. העותרים בין היתר ניסו לקשור בין מתחם אחר שלא חלה עליו תכנית מפורטת מאושרת לבין התכנית מושא העתירה, הנשענת בבסיסה על תכנית שכבר אושרה למתחם הנדון. נקבע, שטענת העותרים לפיה, כל הגדלה של מספר היחידות בתכנית זו באה על חשבון מספר יחידות הדיור ביתרת השטח שאינו כלול בתוכנית זו  – שגויה וטענה להידחות. ביהמ"ש אף ציין, כי אין זה תפקידו להכריע מהם הצרכים של שכונה מסוימת ומהו הפתרון התכנוני המדויק המתאים ובהחלטות מוסדות התכנון מושא העתירה לא נפלו פגמים המצדיקים התערבות שיפוטית לביטול או  שינוי ההחלטות, כן נדחתה גם טענת העותר לניגוד עניינים של חברת מנהל התכנון שלא הוכחה.

קבלת ערעור מנהלי שהוגש על ידי משרדנו, בו נקבע כי החלטת ועדת הערר, לפיה יש לבטל את השומה המכרעת ולמנות שמאי מכריע חדש – שגויה ולא סבירה. לפני כ-9 שנים הלקוח ערך עסקה בנכס בהרצליה, בסכום של כ-14 מיליון ש"ח כאשר השמאי המכריע קבע כי שווי המקרקעין במצב החדש גבוה בכ-4.6 מיליון ₪ ביחס לעסקת המכר שנערכה בסמוך לאישור התכנית. ועדת הערר החזירה לשמאי המכריע מספר פעמים את התיק, מאחר שקבע כי העסקה בנכס היא סבירה, אולם בכל זאת קבע שווי גבוה יותר.
ביהמ"ש קבע, כי החלטת ועדת הערר אינה סבירה, כאשר ההליך מתנהל כ-9 שנים וככל שהשומה תבוטל וימונה שמאי חדש, והמשמעות הינה כי הלקוח יאלץ להתחיל את כל ההליך מחדש, ולהוציא כספים רבים בעוד מיליוני שקלים שוכבים בקופת הועדה המקומית. ביהמ"ש הדגיש, כי מקרה זה עולה לכדי עינוי דין ולכן בנסיבות מקרה זה יש להחזיר את התיק לועדת הערר שתמנה שמאי מייעץ."

משרדנו, המייצג בעלי זכויות בדרום תל אביב בהתנגדות לתכנית שקידמה עיריית תל אביב, שמטרתה הסדרת רישום הזכויות והמגרשים בדרום העיר, הסדרה קניינית ותכנונית, כך שהרישום הקנייני והאחזקה בפועל יהיו תואמים.
משרדנו טען בשם בעלי זכויות שביקשו להסדיר את זכויותיהם בקרקע, כי נפלו טעויות רבות בטבלת הקצאת הזכויות בתכנית, ואין לייעד את שטח הלקוחות בתכנית לייעוד ציבורי כך שיופקע, מאחר שהשטח בייעוד פרטי ולכן לא ניתן לקחת שטח זה לטובת הציבור. הועדה המקומית קיבלה את טענותינו, כשהצלחנו להוכיח קניינית שהלקוחות הינן בעלי הזכויות. בכך, ההתנגדות שהגשנו התקבלה ונקבע כי התכנית תשונה בהתאם להחלטה זו ותפורסם מחדש, כך שתהיה תואמת את זכויות הבעלים.

רשות מקומית תפסה קרקע בבעלות פרטית ועשתה בה שימוש לכיכר תנועה ודרך. הייעוד התכנוני אמנם היה למטרה ציבורית אך לא פורסמה הודעת הפקעה לפני תפיסת הקרקע. בעקבות תביעה לדמי שימוש שהוגשה באמצעות משרדנו, שכללה חוות דעת שמאית של השמאי אריה קמיל, סוכם כי יבוצע הליך הפקעה, כאשר הרשות המקומית ויתרה על טענותיה כי הקרקע ניתנה לה בעבר במתנה, ובימים אלו קבע שמאי מומחה מטעם בית המשפט כי על הרשות לפצות את הבעלים בכ-2 מיליון ₪.

תיק נוסף בו משרדנו הפחית את היטל ההשבחה שנדרש על ידי העירייה,
מדובר בתיק שנמשך זמן רב, במסגרתו ניהלנו עבור לקוחותינו מאבק מול העירייה, בפני שמאי מכריע וועדת ערר, כיוון שזאת לא התירה בניכוי את המרתף התת קרקעי שנבנה ונדרש בשל תוספת של 20 יחידות דיור שאישרה התכנית, בשל סדר הפעולות.
ועדת הערר קיבלה את עמדתנו וקבעה, כי בזכות הקשר בין ההליכים והתוכניות, ולמרות שהדבר חריג, יש להכיר בהוצאה זו.
בימים אלו הסתיים הטיפול והיטל ההשבחה הופחת בכ-3 מיליון ₪

בעקבות ערר שהוגש על ידי משרדנו, ושיתוף פעולה עם השמאי יעקב בירנבאום, הושבה על ידי ועדת הערר שומת שמאית מכריעה לסיבוב נוסף בפני השמאית, בעקבות שהוכח ששומת השמאית התעלמה מעסקאות סמוכות לנכס, משומות מכריעות שניתנו בסביבה ועוד, כאשר היא נקטה בשיטת החילוץ ללא מתן עדיפות או התייחסות לשיטת ההשוואה העדיפה.

מדובר בשומת היטל השבחה בסכום של כ-12 מיליון ₪, בעוד שומת הבעלים- חברה קבלנית, הינה פחות משליש מכך, המתייחסת לנכס בעל ייעוד למסחר ותעסוקה המצוי בבנייה בעיר מודיעין.

נציין, כי למרות שבעת ההליך בפני השמאית לא הועלו כל הטענות, עדיין סירבה ועדת הערר לאשר את השומה שכן מס אמת קודם וחשוב יותר. נזכיר את חשיבות העלאת כל הטענות והמסמכים כבר אצל שמאי מכריע.

סחבת משפטית ארוכת שנים ומיליוני שקלים ששוכבים בקופתה של עיריית הרצליה – בשעה טובה, אנו שמחים לבשר על הישג נוסף למחלקת התכנון והבניה במשרדנו, החלטה שתשים קץ למחדל ענק ועינוי דין של הלקוח שנמשך כ-10 שנים. לאחר שנים שבהם נוהלו אינספור הליכים משפטיים בפני שמאי מכריע ומייעץ, ועדת ערר ובית משפט מחוזי, נקבע כי שומת היטל ההשבחה שהנפיקה הועדה המקומית, וכן החלטת שמאי מכריע, שהתעלמו מהתמורה שקיבל הלקוח עבר מכר מקרקעין בהרצליה וקבעו שווי כפול מכך, יבוטלו ואומץ שווי העסקה שהייתה בשוק חופשי.

נקבע כי המכר של הקרקע לקבוצת רכישה משקף את מחיר השוק ובעקבות כך אמור הלקוח לקבל החזר של מיליוני ₪ ששילם שלא כדין, כן חויבה הועדה בתשלום הוצאות ללקוח.

ייצוג חברה יזמית במטרה להביא לסיום פרויקט התחדשות עירונית ברחוב מקדונלד ברמת גן, הכולל גם מבנה לשימור. בין הרשות המקומית לבין היזם נתגלעה מחלוקת בנוגע לתשריט ההיתר המאושר, שעיכב בפועל את מתן טופס איכלוס (טופס 4). עקב מחלוקת זאת נקטה הוועדה המקומית בהליך ניתוק מתשתיות כנגד היזם ,שיוצג על ידי משרדנו. משרדנו פנה לוועדת הערר בבקשה לסעד זמני וליווה את  היזם בקידום קבלת טופס 4 בעירייה, עד שבוטל הניתוק וניתן טופס 4 לכלל הפרויקט.

נגישות