תכנון בניה וליטיגציה

  1. ראשי
  2. תכנון בניה וליטיגציה

טיפול בהיטל השבחה

המשרד מלווה הן יזמים והן בעלים פרטיים בענייני היטל השבחה והסכמי פיתוח בפני הרשויות, כולל ניהול וליווי ניהול ההליכים בפני שמאים מכריעים וכן בשלבי ועדות ערר ובתי המשפט.

 קידום תכניות והשבחת נכסי מקרקעין

המשרד עוסק בייצוג בעלי קרקע בכל הקשור לקידום ליווי והשבחת קרקעות מול ועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וארציות, משרדי ממשלה רלוונטיים, זאת בליווי יועצים נדרשים, אדריכלים ומומחים שונים. כמו כן, המשרד מטפל בשינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה ועוד.

ליווי התנגדויות לתכניות פוגעות

ניסיון בליווי מתנגדים לתכניות פוגעות בפני וועדות התכנון, או לחליפין יזמים למול התנגדויות, וכן בבתי המשפט השונים, ייצוג עתירות מנהליות ועוד, הן בהתייחס לנכסים בתחום התכניות והן בייצוג נכסים גובלים/סמוכים, והכל תוך ליווי ותיאום עם שמאי מקרקעין ומומחים שונים בתחומים הרלוונטיים, ככל הנדרש לתחום הספציפי של התכנית המדוברת, כולל ייצוג קבוצות מתנגדים וריכוזן.

טיפול בהפקעות קרקע ותביעות פיצויים בגין ההפקעות

המשרד מייצג בעלי קרקעות וגופים רבים הנפגעים מהפקעת קרקעות מכל הסוגים בכל הליך תביעת הפיצויים, כולל בטיפול במיסוי בגין קבלת הפיצוי, ניסיון רב בהגדלת שיעורי הפיצוי ובתביעות מורכבות, כולל בגין עילות נזיקיות של כל סוגי מקרקעין ברחבי הארץ למול הרשויות השונות, רכבת ישראל, נתיבי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, ועדות מקומיות ועוד.

תביעות פיצויים בגין ירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

למשרד התמחות עומק וניסיון פרקטי בניהול תביעות פיצויים בגין ירידת ערך של נכסים בעקבות אישור תכניות פוגעות, כמו תכניות לשינוי ייעוד, סלילת כבישים, הקמת מנהרות וגשרים ועוד…

משרדנו מטפל בעשרות רבות של תביעות מסוג זה, כנגד רשויות, לרבות תביעות בגין ירידת ערך בגין הצבת אנטנות סלולריות ומפגעים שונים לרבות תכניות שימור.

לצורך הגשת התביעות והערכת הנזקים המשרד עובד מול משרדי השמאים הגדולים והמקצועיים בארץ.

טיפול בתיקים משפטיים רבים מתחומים שונים הנוגעים למקרקעין

ניהול וייצוג בתיקים משפטים רבים, בכל תחומי הנדל"ן, הן בתחומי הקניין ומחלוקות בין בעלים ופרטיים, והן למול הרשויות השונות, בבתי המשפט השונים וכן בועדות הערר והתכנון, כולל ייצוג למול מומחים שמונו או שמאים מכריעים, פירוקי שיתוף, תביעות חוזיות, תביעות נזקיות למול הרשויות ועוד

טיפול משפטי בנכסים בבעלות רשות מקרקעי ישראל

למשרד ידע וניסיון בטיפול בנכסים המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל ובקיאות בנושא, הן במגזר העירוני והן במגזר החקלאי, כולל היכרות עם החלטות ונוהלי רמ"י השונים, עסקאות פיצול ושינוי ניצול, השגות למול משרדי השמאי הממשלתי בהפחתות תשלומים שונים לרמ"י, רישומי קרקעות ועוד

נגישות