ביטול ההקלות יוביל לחוסר בהירות בגביית היטל השבחה

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. ביטול ההקלות יוביל לחוסר בהירות בגביית היטל השבחה

ב-1/1/23 ייכנסו לתוקפן התקנות שאושרו לאחרונה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, אשר יכללו בין השאר את ביטול ההקלות המפורסמות, אשר אפשרו ליזמים לבקש תוספת שטחים, קומות ודירות. נושא החבות בהיטל השבחה לא הוסדר בחוק, ועלול ליצור כאב ראש לרשויות

לקריאת המשך הכתבה

נגישות