החוק שיקבע לראשונה מועד אחד להגשת תביעת פיצויים והיטל השבחה

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. החוק שיקבע לראשונה מועד אחד להגשת תביעת פיצויים והיטל השבחה
משרד הפנים פרסם תזכיר לחוק התכנון והבנייה שמקדם מנהל התכנון, ולפיו הזכאות לפיצויים או החובה בהיטל השבחה יתקיימו רק לאחר אישורה של תוכנית מפורטת אשר ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה. "הדין הקיים לפיו נדרש להגיש שתי תביעות, מוביל לעיתים קרובות לפיצוי חסר או פיצוי יתר", נכתב בדברי ההסבר לחוק, שיחול רק על תוכניות עתידיות
נגישות