News1
 

תוכנית המתאר של תל אביב ותוכניות הרובעים בעיר יצרו סוגיות של היטלי השבחה, כאשר מצד אחד הוועדה המקומית יכולה להכניס קופתה מיליוני שקלים, ומצד שני – שמאים מכריעים פוסקים נגדה

 פורסם ב: 10.4.19
תפריט
דילוג לתוכן