"חלופת שקד" לתמ"א – לבחון מחדש את זכות העיריות לדרוש שטחים לשימוש ציבורי

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. "חלופת שקד" לתמ"א – לבחון מחדש את זכות העיריות לדרוש שטחים לשימוש ציבורי

מדובר בסעיף שלא זכה לתשומת הלב הראויה, אבל המשמעות שלו מרחיקת לכת, ומאפשרת לוועדה המקומית "לקחת" חלק מבניין פרטי כשטח ציבורי, מבלי להפקיעו ולשלם בגינו בהתאם לחוקי ההפקעות השונים
לקריאת המשך הכתבה

נגישות