ירושלים על ראש שמחתם: ענף הנדל"ן מברך על ההכרעה שאין לשלם היטלי השבחה בהתחדשות

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. ירושלים על ראש שמחתם: ענף הנדל"ן מברך על ההכרעה שאין לשלם היטלי השבחה בהתחדשות
בניגוד בולט לביקורת הרבה שנשמעה לפני שבועיים על החלטת ועדת הערר תל אביב, ענף הנדל"ן מברך על החלטת ועדת הערר ירושלים שביטלה את חיובי היטלי ההשבחה בעקבות מכירת דירות ברחביה. עם זאת, לכולם ברור שהקרב המשפטי העיקרי עוד לפנינו
נגישות