מחיר למשתכן: כיצד יש לנהוג כאשר מדובר בחיוב בהיטל השבחה?

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. מחיר למשתכן: כיצד יש לנהוג כאשר מדובר בחיוב בהיטל השבחה?
האם חלה תפנית בשאלת אומדן שווי השוק של מקרקעין לצורך היטל השבחה בפרוייקט מחיר למשתכן? מאמר דעה8
תפריט
נגישות