ממלון הנסיכה ועד לכיכר אתרים: שיטת נצבא לעיכוב פרויקטים, ומה יוצא לה מזה?

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. ממלון הנסיכה ועד לכיכר אתרים: שיטת נצבא לעיכוב פרויקטים, ומה יוצא לה מזה?
נצבא רכשה לאחרונה את חניון כיכר אתרים בסכום גבוה בהרבה מהשווי המוערך של הנכס שמיועד להריסה ולהקמה של מגדלי מגורים ומלונאות • סקירה של התנהלות החברה בנוגע לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב ומלון הנסיכה באילת מעלה תמיהה בנוגע לעסקה ושאלות על המניעים מאחוריה
תפריט
נגישות