צו השעה: קריאה למחוקק להסדיר את התכנית הכוללנית

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. צו השעה: קריאה למחוקק להסדיר את התכנית הכוללנית
magdilim
 

מהי הנפקות של הגדרת הייעודים בתכנית הכוללנית? מדוע התכנית הכוללנית קובעת ייעוד ובתכנית איחוד וחלוקה לעיתים מתעלמים מייעוד זה? אם סימון הייעוד הוא רעיוני אז מדוע הדבר לא מוסדר בחוק? על הסוגיות שיוצרות תוכניות כוללניות ברשויות המקומיות והצורך בהסדרתן

 פורסם ב: 08.07.19
תפריט
נגישות