קביעת שווי הזכויות בעסקת התמורות לצורך מיסוי מקרקעין, הכיצד?

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. קביעת שווי הזכויות בעסקת התמורות לצורך מיסוי מקרקעין, הכיצד?

ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (ו"ע (ת"א) 2272-08-20) דנה לאחרונה בשאלה מהו שווי עסקת התמורות שנקשרה בין הצדדים וכיצד יש לחשבו, כאשר נקבע, כי בעת הערכת שווי הזכויות שנמכרו בעסקת תמורות, כאשר הצדדים לא סיפקו את הנתונים הנדרשים לקביעת התמורה הצפויה לפי החוזה, הרי שיש להעדיף את חלופת שווי השוק על פני התמורה החוזית

לקריאת המשך הכתבה

נגישות