שמאי מכריע ביטל היטל השבחה בת”א שניתן מכוח תוכנית המתאר

  1. ראשי
  2. מן התקשורת
  3. שמאי מכריע ביטל היטל השבחה בת”א שניתן מכוח תוכנית המתאר
 
כלכליסט
המגרש, הכולל זכויות בנייה למגורים, נמצא ברחוב פינסקר באזור הנכלל בתוכנית רובע 3, שנכנסה לתוקף לפני כשנה וחצי. העירייה ביקשה לגבות את ההיטל מכוחה של תוכנית המתאר, בניגוד לחוק לפיו לא ניתן לגבות היטל מכוחה של תוכנית מתאר כוללנית
 
פורסם ב: 02.05.19
תפריט
נגישות